некретнине

Области експертизе и шта радимо:

Сопствени Управљање имовином
Ми управљају сопствени непокретности у смислу обезбјеђења станара, регулисања уговорне и финансијске односе и бригу о одржавању зграда и просторија.

У овом тренутку нудимо продавницу за издавање у Љубљани:

3рд Парти Управљање имовином
Ми такође управља другог непокретности на исти начин на који радимо наш година који је намењен власницима који желе личну и брижан приступ у управљању своју имовину.

Пројекат за развој
Ми смо припремили пројекте за сопствене потребе (да буде подржана од стране банака), или ћемо консолидовати имања где смо један од власника да би у институционалним програмера.

У припреми: Компас/Н8 пројекта

nepremicnine